Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Aeropagu na wyspie.

26 kwietnia 2017 (środa) o godz 19:00 prelekcję pod tytułem

„Św. Jadwiga Śląska – patronka pojednania narodów w 750-lecie kanonizacji”

wygłoszą

ks. dr Jerzy Żytowiecki (TSI)
prof. dr hab. Stanisław Rosik (UWr)

Miejscem spotkań jest aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1.