Chrześcijaństwo w świecie – drogi jedności i rozdroża

prelegent tytuł data

ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

Kościół pierwszych wieków i Synagoga. Jedność i rozbrat

1.02.2017

dr Robert Żurek

Drżenie wszechświata, czyli o falach grawitacyjnych

7.03.2017

prof. dr hab. Stanisław Rosik, ks. dr Jerzy Żytowiecki

Św. Jadwiga Śląska – patronka pojednania narodów w 750-lecie kanonizacji

26.04.2017

O. dr Maciej Zięba OP

Prawda i wolność w kręgu myśli Jana Pawła II

31.05.2017

red. Marek Nowicki

Wieczernik od kuchni – jak rekonstruujemy historię Odnowy w Duchu Świętym w Polsce i co z tego wynika?

23.11.2016