Oblicza kultury – przestrzenie wiary

prelegent tytuł data

prof. Stanisław Rosik

Początki Wrocławia a »chrzest Polski« – miasto jako fundament w kształtowaniu Europy

27.01.2016

prof. Wojciech Mrozowicz

Księga Henrykowska między sacrum a profanum, czyli jak śląska kronika klasztorna trafiła na listę UNESCO

24.02.2016

Mariusz Mikołajek, artysta malarz

Sztuka – zastępczy obszar łaski?

6.04.2016

prof. Krzysztof Zanussi, reżyser

Kultura w kosmosie

6.04.2016

dr Anna Rambiert-Kwaśniewska, prof. Maria Chantry

Kobiety w listach św. Pawła i Córki Ewy – rzecz o niewieściej naturze

16.06.2016

Piotr Baron

Jedna myśl – wiele wibracji. Sacrum w muzyce jazzowej.

23.11.2016

dyskusja panelowa

Chrzest Mieszka I i jego dziedzictwo w 1050. rocznicę wydarzenia

14.12.2016