Nauka a problem istnienia Boga

prelegent tytuł data

dr hab. Jacek Zieliński

Teologia pogan.
Starożytni o bogu i jego istnieniu

28.01.2015

ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz,
ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik

„Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga”(Mdr 13,1).
Biblia o rozumowym poznaniu Boga

25.02.2015

prof. Stanisław Rosik

Antidotum na „śmierć Boga”

25.03.2015

dr Łukasz Nysler

Geneza ateizmu teoretycznego

29.04.2015

bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski

Współczesny ateizm a nauka

27.05.2015

ks. dr hab Rajmund Pietkiewicz

Starotestamentowe prawo klątwy
a „Bóg urojony” Richarda Dawkinsa

28.10.2015

dr Paweł Preś

Co nam mówią ateiści?
Refleksje na kanwie filmu Stephena Hawkinga „Czy Bóg stworzył świat?”

25.11.2015