ks. Andrzej Fober (Kościół ewangelicko-augsurski)

ks. mitrat Eugeniusz Cybulski (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

prof. dr hab. Stanisław Rosik (Kościół rzymskokatolicki)

wprowadzenie:

prelekcje:

dyskusja:


Aeropag na wyspie, edycja II, 24.10.2012